SLUŽBY
Opravy výpočetní techniky
 

V případě problémů s výpočetní technikou zajišťuji její opravy a to v místě zákazníka. V případě větších zásahů je technika opravena v dílně a dodána zákazníkovi v co nejkratším termínu. Pro případ vážnějších oprav je možné dočasně zapůjčit náhradní techniku.

 

Modernizace výpočetní techniky
 

Pokud Váš počítač již nedostačuje novým SW produktům je možné jej modernizovat. Modernizace má význam jen do určitého momentu, kdy je ještě ekonomické ji provést. Doplnění počítače o další komponenty je možné a výhodné, pokud technika není příliš zastaralá.

 

Dodávky nové techniky
 

Dodávka výpočetní techniky na míru. Optimalizace vzhledem k předpokládanému použití např. pro hry, střih videa, práci s grafikou a podobně.

 

Instalace SW a další služby
 

Odborná instalace různých SW prostředků, vyhledání chyb vlivem nekompatibility a podobně. Obdobně zajišťuji UpGrade SW, antivirovou službu, zálohování dat, obnovu dat a podobně.

 

Projekce a instalace LAN, WAN
 

Projekce strukturovaných kabeláží,jejich realizace. Dodávka a instalace aktivních prvků, zřízení přístupu k Internetu, realizace dalších síťových služeb (zajištění tisků, instalace serverů, podpora uživatelů)

 

Správa počítačových sítí
 

Správa počítačových sítí, zejména postavených na Windows produktech. Správa používaných aplikací - IS. Podpora uživatelů.Součásti správy může být zálohování dat,jejich případná obnova a další služby.

 

Poradenství
 

Máte-li potíže s výpočetní technikou, potřebujete poradit s výběrem HW nebo SW neváhejte a kontaktujte mne. V případě, že máte problémy s obsluhou výpočetní techniky a chcete individuální přístup jsem tu pro Vás. Potřebujete zajistit školení pracovníků ve firmě na některý běžnější program, kontaktujte mne. Mám poměrně velké zkušenosti s výukou dospělých (více jak 20 roků) z toho několik roků v prostředí vysokých škol.