LAN
Kabeláže
 

V současné době je jedinou vhodnou alternativou využívání strukturované kabeláže. Většina zakabelovaných prostorů ovšem neodpovídá potřebám ani doporučením. Strukturovaná kabeláž má výhodu v tom, že je ji možné využít pro řadu dalších využití nejen pro připojení výpočetní techniky. Typicky jde o připojení telefonu, kamer a mnoha dalších elektronických zařízení.

Správně provedená kabeláž je základem stabilní sítě.

 

Aktivní prvky
 

Aktivní prvky výrazným způsobem ovlivňují chování sítě. Pro jednoduché sítě se využívaly HUBy. Větší sítě je nutné vybavit aktivními prvky, které lépe řeší danou problematiku. Jde zejména o prvky L2, L3 a další. Úlohou aktivních prvků je spolupráce na  zajištění bezpečnosti sítě.

 

Servery
 

Servery jsou specializované počítače, které vykonávají v síti nezastupitelné úkoly. Jde zejména o zajištění sdílených dat a úložných prostor. Dále zajišťují přístupy a vytváří podmínky pro instalaci nejrůznějších aplikací. Typicky jde o IS např. ERP systémy, Internetové služby a mnoho dalších.

 

Další výpočetní technika
 

Pod pojmem další výpočetní technika rozumíme prostředky, které je možné na počítače připojit jako příslušenství, případně je provozovat samostatně jako síťovou službu. K nejběžnějším službám patří tisky, ale může jít např. o skenování dokumentů pro nejrůznější účely, včetně vstupu do spisové služby a podobně.