INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Volba IS
 

Informační systémy jsou nedílnou součástí všech firem a organizací. Základem bývá účetní systém, personalistika, logistika a řízení výroby. Samozřejmě menší firmy nebudou potřebovat personalistiku, protože několik málo zaměstnanců se velmi dobře znají a povinnosti firmy v oblasti personalistiky zvládne zkušený pracovník bez podpory IS. Nicméně většina firem provozuje několik samostatných systémů. 

 

Integrace IS
 

Pokud firma provozuje několik samostatných systémů dojde d nutnosti tyto systémy sjednotit. Základním požadavkem je pořizování dat jen jednou, nikoliv několikrát do různých systémů. Tím se omezí chyby a ušetří čas při pořizování dat. Práce na integraci jednotlivých systémů nejsou jednoduché. Je nutné zajistit a koordinovat spolupráci více dodavatelů (dodavatelé jednotlivých systémů).

 

Další prostředky
 

Mimo specializované IS se ve firmách používá mnoho dalších prostředků. Jedním z často využívaných prostředků je práce s MS Outlook. Samozřejmostí je využití dalších SW prostředků. typicky jde o použití kancelářského balíku Office